Women Reading

touba:

Agnolo di Cosimo (Bronzino), “Portrait of Lucrezia Panciatichi” (detail *), c. 1545.